Cariere Primăria Municipiului Focșani

Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației la concursurile organizate de către Primăria Municipiului Focșani


 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concursuri/examene în vederea ocupării unor posturi vacante

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concursuri/examene în vederea ocupării unor posturi vacante

ANUNT


Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concursuri/examene în vederea ocupării posturilor vacante, după cum urmează:
1. Inspector de specialitate gradul IA - studii superioare la Serviciul financiar contabil - Compartiment achiziții publice - 1 post vacant
2. Inspector de specialitate gradul II - studii superioare la Serviciul financiar contabil - Compartiment achiziții publice - 1 post vacant
3. Inspector de specialitate gradul I - studii superioare la Serviciul financiar contabil - Compartiment investiții publice - 1 post vacant
4. Inspector de specialitate gradul II - studii superioare la Serviciul pază - obiective - supraveghere video - Compartiment supraveghere video - 1 post temporar vacant

 

Serviciul Public Creșe Focşani scoate la concurs un post medic specialist medicină de familie – ½ normă

Serviciul Public Creșe Focşani scoate la concurs un post medic specialist medicină de familie – ½ normă

Serviciul Public Creșe Focşani, cu sediul ĩn Focșani, str. Diviziei nr. 1A, scoate la concurs, ĩn conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 869 / 2015, un post medic specialist medicină de familie - ½ normă

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Arhitect şef a municipiului Focşani, judeţul Vrancea.

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Arhitect şef a municipiului Focşani, judeţul Vrancea.

ANUNŢ


Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Arhitect şef a municipiului Focşani, judeţul Vrancea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de participare sunt:
•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice 1 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
•studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, absolvite în condiţiile legii;
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
•cunoştinţe operare PC - nivel mediu.

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, gradul profesional superior – Compartiment audit

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, gradul profesional superior – Compartiment audit

ANUNŢ


Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, gradul profesional superior - Compartiment audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Focşani, judeţul Vrancea.

 

 

Concurs/examen pentru ocuparea posturilor de execuție vacante la Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei municipiului Focșani

Concurs/examen pentru ocuparea posturilor de execuție vacante la Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei municipiului Focșani

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

 

1 - inspector clasa I gradul profesional superior la Compartiment guvernanță corporativă, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, mediu - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

2 - inspector clasa I gradul profesional superior la Compartiment guvernanță corporativă, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, mediu - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Posturi vacante la Directia de Dezvoltare Servicii Publice

Posturi vacante la Directia de Dezvoltare Servicii Publice

ANUNT


Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concursuri/examene în vederea ocupării posturilor vacante, după cum urmează:

 

1. Șofer I la Serviciul mecanizare - 1 post

2. Referent IA - studii medii la Biroul personal-juridic-securitate și sănătate în muncă și P.S.I. - 1 post

 

Rezultat proba practică din data de 23 mai 2017 la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de inspector de specialitate debutant la Compartiment Turism

Rezultat proba practică din data de 23 mai 2017 la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de inspector de specialitate debutant la Compartiment Turism

Rezultat proba practică din data de 23 mai 2017 la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de inspector de specialitate debutant la Compartiment Turism

Rezultat proba practică din data de 23 mai 2017 la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de casier la Compartiment buget, contabilitate

Rezultat proba practică din data de 23 mai 2017 la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de casier la Compartiment buget, contabilitate

Rezultat proba practică din data de 23 mai 2017 la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de casier la Compartiment buget, contabilitate

Concurs/examen pentru ocuparea posturilor de execuție vacante la Serviciul proiecte –  Direcţia managementul proiectelor şi investitiilor din cadrul Primăriei municipiului Focșani

Concurs/examen pentru ocuparea posturilor de execuție vacante la Serviciul proiecte – Direcţia managementul proiectelor şi investitiilor din cadrul Primăriei municipiului Focșani

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

1 - inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul proiecte - Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

2 - inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul proiecte - Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
3 - inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul proiecte - Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară organizează examen pentru promovare

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară organizează examen pentru promovare

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară organizează examen pentru promovare

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43 organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii contractuale de execuţie vacante, în cadrul Cantinei de Ajutor Social

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43 organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii contractuale de execuţie vacante, în cadrul Cantinei de Ajutor Social

ANUNŢ


Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuţie vacante, în cadrul Cantinei de Ajutor Social, după cum urmează:
- un post de magaziner;
- un post de muncitor calificat I - bucătar.

 

Parking Focșani SA angajează încasatori / controlori parcare

Parking Focșani SA angajează încasatori / controlori parcare

ANUNT


Parking Focșani SA angajează încasatori / controlori parcare. CV-urile se depun la sediul firmei din strada Ștefan cel Mare, nr. 21, până miercuri 17.05.2017.

Cerințe minime pentru angajare:

◾studii medii;
◾permis de conducere categoria B;
◾cunoștințe PC.
◾experiența în domeniu constituie un avantaj

 

Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs trei posturi de execuție de infirmieră pe perioadă nedeterminată

Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs trei posturi de execuție de infirmieră pe perioadă nedeterminată

ANUNȚ


Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (prin Hotărârea 1027/2014)
Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs pe data de 12.05.2017, trei posturi de execuție de infirmieră pe perioadă nedeterminată.

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

- inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment guvernanță corporativă, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, mediu - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
- consilier juridic clasa I gradul profesional superior la Serviciul juridic contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Dinu Lipatti