Cariere Primăria Municipiului Focșani

Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației la concursurile organizate de către Primăria Municipiului Focșani


 

Concurs/examen pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante

Concurs/examen pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante

 

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:
1 - inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment guvernanță corporativă, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, mediu - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
C
2 - inspector clasa I gradul profesional superior la Compartiment guvernanță corporativă, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, mediu - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice vacante

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice vacante

 

ANUNŢ


Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

1.Inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul contabilitate, personal, administrativ.

2.Inspector, clasa I, debutant, la Compartimentul achiziţii publice.

 

Concurs  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector la Compartiment resurse umane - Primăria Municipiului Focşani

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector la Compartiment resurse umane - Primăria Municipiului Focşani

 

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:


1 - inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment resurse umane, organizare, Serviciul resurse umane, managementul calității - Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

 

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de sef Birou relații publice - Primăria Municipiului Focşani

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de sef Birou relații publice - Primăria Municipiului Focşani

 

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de:

Șef birou la Biroul relații publice din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Concurs/examen pentru ocuparea  unei funcţii contractuale de execuţie vacante de casier

Concurs/examen pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de casier

 

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie vacante de casier - un post, Compartiment buget contabilitate Serviciul buget contabilitate - Direcția economică,

 

Poliţia Locală a municipiului Focşani organizează concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante

Poliţia Locală a municipiului Focşani organizează concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante

 

ANUNŢ


Poliţia Locală a municipiului Focşani cu sediul în Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43, organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante de:


1. poliţist local, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul disciplina în construcţii şi afişajul stradal - 1 post.
2. poliţist local, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul evidenţa persoanelor - 1 post.

 

 

Concurs pentru ocuparea unor functii vacante la Primaria Municipiului Focsani

Concurs pentru ocuparea unor functii vacante la Primaria Municipiului Focsani

 

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

 

1 - consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul juridic - contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

2 - inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul administrarea patrimoniului - Direcția de urbanism și autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Concurs pentru ocuparea unor functii vacante la Primaria Municipiului Focsani

Concurs pentru ocuparea unor functii vacante la Primaria Municipiului Focsani

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:
1 - inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul proiecte - Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

2 - inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul proiecte - Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

3 - inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte - Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Investitii - Primaria Municipiului Focsani

Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Investitii - Primaria Municipiului Focsani

 

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:
1 - inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul investiții - Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
2 - inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul investiții - Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Investitii - Primaria Municipiului Focsani

Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Investitii - Primaria Municipiului Focsani

 

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:
1 - inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul investiții - Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
2 - inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul investiții - Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Concurs/examen în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director executiv gradul II, la Poliția Locală a Municipiului Focşani.

Concurs/examen în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director executiv gradul II, la Poliția Locală a Municipiului Focşani.

 

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director executiv gradul II la Poliția Locală a Municipiului Focşani.

 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concursuri/examene în vederea ocupării unor posturi vacante

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concursuri/examene în vederea ocupării unor posturi vacante


ANUNT

 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concursuri/examene în vederea ocupării posturilor vacante, după cum urmează:
1. muncitor calificat I la Serviciul spații verzi - Compartiment întreținere spații verzi - parcuri - grădini publice - 1 post
2. muncitor calificat III la Serviciul spații verzi - Compartiment întreținere spații verzi - parcuri - grădini publice - 1 post
3. inspector de specialitate gradul II - S la Serviciul spații verzi - Compartiment întreținere spații verzi - parcuri - grădini publice - 1 post

Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs două posturi de educator puericultor debutant și trei posturi de infirmieră

Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs două posturi de educator puericultor debutant și trei posturi de infirmieră

 

ANUNȚ

 


Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (prin Hotărârea 1027/2014) Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs pe data de 19.06.2017, două posturi de execuție de educator puericultor debutant și trei posturi de execuție de infirmieră pe perioadă nedeterminată.

Concurs/examen pentru ocuparea postului vacant de Director la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

Concurs/examen pentru ocuparea postului vacant de Director la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

 

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de:
- Director gradul II la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani
Condiţii de participare la concurs:
- Condiţii generale : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3 din Anexa - Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Condiţii specifice:
- studii superioare de lungă durată în domeniul economic, tehnic sau juridic, absolvite cu diplomă de licență, cu vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor.
- cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu.

 

Concurs/examen pentru ocuparea posturilor de execuție vacante la Serviciul Urbanism

Concurs/examen pentru ocuparea posturilor de execuție vacante la Serviciul Urbanism

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

1 - inspector, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul urbanism - Direcţia de urbanism și autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

2 - inspector, clasa I, gradul profesional principal (2 posturi) la Serviciul urbanism - Direcţia de urbanism și autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

3 - inspector, clasa I, gradul profesional asistent (2 posturi) la Serviciul urbanism - Direcţia de urbanism și autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

4 - inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul urbanism - Direcţia de urbanism și autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Dinu Lipatti