Cariere

Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației la concursurile organizate de către Primăria Municipiului Focșani


 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

 

- inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartimentul constatare, impunere - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

- inspector clasa I gradul profesional debutant la Biroul urmărire încasare şi executare silită - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul final al examenului de promovare în funcţia imediat superioară celei deţinute a unui salariat personal contractual

Rezultatul final al examenului de promovare în funcţia imediat superioară celei deţinute a unui salariat personal contractual

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI

Comisia de examen


Rezultatul final al examenului de promovare în funcţia imediat superioară celei deţinute a unui salariat personal contractual la Compartiment turism - Biroul presă, relații externe din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, examen susținut în data de 20.04.2017

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia în care urmează să promoveze Punctajul probei scrise Punctaj final Rezultat final
1. Răducanu Mădălina Inspector de specialitate gradul II 91,00 91,00 Admis

Afişat astăzi, 20.04.2017, ora 14,30 la sediul Primăriei Municipiului Focşani.

 

Secretar comisie examen,
Buică Diana Sorinela

 

Rezultat probă scrisă examen promovare a unui salariat personal contractual

Rezultat probă scrisă examen promovare a unui salariat personal contractual

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI
Comisia de examen

Nr.27972/20.04.2017


PROCES - VERBAL
Incheiat astăzi 20.04.2017


Astăzi, data de mai sus, ora 13.15 la sediul Primăriei municipiului Focşani situat pe B-dul D.Cantemir nr. 1 bis, Focşani, am procedat la afişarea rezultatului probei scrise a examenului de promovare în funcţia imediat superioară celei deţinute a unui salariat personal contractual la Compartimentului Turism - Biroul presă, relații externe din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, probă desfăşurată în data de 20.04.2017.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

 

Secretar comisie concurs,
Buică Diana Sorinela

 

Concurs/examen în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director executiv gradul II la Poliția Locală a Municipiului Focşani.

Concurs/examen în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director executiv gradul II la Poliția Locală a Municipiului Focşani.

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director executiv gradul II la Poliția Locală a Municipiului Focşani.

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concursuri/examene în vederea ocupării unor posturi vacante

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concursuri/examene în vederea ocupării unor posturi vacante

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concursuri/examene în vederea ocupării posturilor vacante, după cum urmează:
1. muncitor necalificat I la Compartimentul semaforizare și indicatoare rutiere - 1 post
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de execuție sunt:
- pregătire : studii generale/fără studii
- vechime în muncă : minim 3 ani
Menționăm că probele de concurs/examen se vor susține astfel:
- perioadă depunere dosare 14 aprilie 2017 - 28 aprilie 2017;
- proba de selecție a dosarelor de concurs în data de 03.05.2017;
- proba practică în data de 09.05.2017 - ora 09,00;
- proba interviu în data de 15.05.2017 - ora 09,00.
2. muncitor necalificat I la Biroul reparații străzi și marcaje rutiere - 2 posturi
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de execuție sunt:
- pregătire : studii generale/fără studii
- vechime în muncă : minim 3 ani
Menționăm că probele de concurs/examen se vor susține astfel:
- perioadă depunere dosare 14 aprilie 2017 - 28 aprilie 2017;
- proba de selecție a dosarelor de concurs în data de 03.05.2017;
- proba practică în data de 09.05.2017 - ora 11,00;
- proba interviu în data de 15.05.2017 - ora 11,00.

Serviciul Public Creșe scoate la concurs 3 posturi

Serviciul Public Creșe scoate la concurs 3 posturi

Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs pe data de 05.04.2017, 2 posturi de execuție de educator puericultor debutant pe perioadă nedeterminată și 1 post de execuție de îngrijitor/îngrijitoare pe perioadă nedeterminată, la Creșa nr. 1.

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE a demarat procedura de concurs/examen în vederea ocupării unui post vacant

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE a demarat procedura de concurs/examen în vederea ocupării unui post vacant

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concurs/examen în vederea ocupării postului vacant, după cum urmează: Referent IA - studii medii la Biroul personal-juridic-securitate și sănătate în muncă și PSI - 1 post.

ATENEUL POPULAR “MR.GH.PASTIA” FOCȘANI scoate la concurs pe data de 19 aprilie 2017, un post de execuţie vacant de îngrijitor, funcţie contractuală, perioadă nedeterminată.

ATENEUL POPULAR “MR.GH.PASTIA” FOCȘANI scoate la concurs pe data de 19 aprilie 2017, un post de execuţie vacant de îngrijitor, funcţie contractuală, perioadă nedeterminată.

 ATENEUL POPULAR "MR.GH.PASTIA" FOCSANI scoate la concurs pe data de 19 aprilie 2017, un post de execuţie vacant de îngrijitor, funcţie contractuală, perioadă nedeterminată.

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice organizează concurs/examen în vederea ocupării unui post vacant

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice organizează concurs/examen în vederea ocupării unui post vacant

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice organizează concurs/examen în vederea ocupării unui post vacant

Rezultat final al examenului de promovare a unui salariat personal contractual

Rezultat final al examenului de promovare a unui salariat personal contractual

Rezultat final al examenului de promovare a unui salariat personal contractual

Rezultat probă scrisă examen promovare a unui salariat personal contractual

Rezultat probă scrisă examen promovare a unui salariat personal contractual

Rezultat probă scrisă examen promovare a unui salariat personal contractual

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, gradul profesional superior – din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Focşani, judeţul Vrancea

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, gradul profesional superior – din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Focşani, judeţul Vrancea

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, gradul profesional superior - din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Focşani, judeţul Vrancea

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie

 

ANUNŢ

         Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

 

1. inspector, clasa I grad profesional principal, la Serviciul urbanism - Direcția tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, ID POST: 331.128

 

2. inspector, clasa I grad profesional principal, la Serviciul urbanism - Direcția tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, ID POST: 331.131

 

3. inspector, clasa I grad profesional asistent, la Serviciul urbanism - Direcția tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, ID POST: 331.130

 

Anunț organizare examen pentru promovarea  în gradul imediat superior celui deţinut a unui salariat - personal contractual, inspector de specialitate debutant gradaţia 5 clasa de salarizare 33 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focşani

Anunț organizare examen pentru promovarea în gradul imediat superior celui deţinut a unui salariat - personal contractual, inspector de specialitate debutant gradaţia 5 clasa de salarizare 33 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focşani

Anunț organizare examen pentru promovarea în gradul imediat superior celui deţinut a unui salariat - personal contractual, inspector de specialitate debutant gradaţia 5 clasa de salarizare 33 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focşani

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Cocert de ... FAURAR“Păi… despre ce vorbim noi aici, domnule?”