Cariere

Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației la concursurile organizate de către Primăria Municipiului Focșani


 

Parking Focșani SA angajează încasatori / controlori parcare

Parking Focșani SA angajează încasatori / controlori parcare

ANUNT


Parking Focșani SA angajează încasatori / controlori parcare. CV-urile se depun la sediul firmei din strada Ștefan cel Mare, nr. 21, până miercuri 17.05.2017.

Cerințe minime pentru angajare:

◾studii medii;
◾permis de conducere categoria B;
◾cunoștințe PC.
◾experiența în domeniu constituie un avantaj

 

Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs trei posturi de execuție de infirmieră pe perioadă nedeterminată

Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs trei posturi de execuție de infirmieră pe perioadă nedeterminată

ANUNȚ


Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (prin Hotărârea 1027/2014)
Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs pe data de 12.05.2017, trei posturi de execuție de infirmieră pe perioadă nedeterminată.

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

- inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment guvernanță corporativă, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, mediu - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
- consilier juridic clasa I gradul profesional superior la Serviciul juridic contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unui salariat

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unui salariat

ANUNŢ


Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unui salariat - personal contractual care ocupă postul de kinetoterapeut la Căminul pentru Persoane Vârstnice
Examenul de promovare în gradul imediat superior celui deţinut va consta în susţinerea unei probe scrise în data de 22 mai 2017, ora 10,00 la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice.

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

 

- inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment control asociații de proprietari - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

- inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment control fiscal înlesnire - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

- inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment control fiscal înlesnire - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

- inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment control fiscal înlesnire - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:


- inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul investiții - Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
- inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul investiții - Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
- inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul investiții - Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
- inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul investiții - Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concursuri/examene în vederea ocupării posturilor vacante

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concursuri/examene în vederea ocupării posturilor vacante

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concursuri/examene în vederea ocupării posturilor vacante, după cum urmează:

 

1. muncitor necalificat I - prinzător câini și îngrijitor câini la Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân - 2 posturi
2. muncitor necalificat II - îngrijitor câini la Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân - 1 post
3. muncitor calificat IV - fochist la Serviciul spații verzi - Producerea materialului dendrofloricol - seră - pepinieră Mândrești - 2 posturi

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

1 - inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
2 - inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
3 - inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment relații cu presa, relații externe - Biroul presă, relații externe din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
4 - inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment relații cu presa, relații externe - Biroul presă, relații externe din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie vacante

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie vacante

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie vacante de:

- casier - un post, Serviciul buget contabilitate - Direcția economică

- șofer I - un post, Compartiment administrativ - Direcția economică

- inspector de specialitate debutant - 1 post, Compartiment turism - Biroul presă, relații externe.

 

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concursuri/examene în vederea ocupării posturilor vacante

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concursuri/examene în vederea ocupării posturilor vacante

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice a demarat procedura de concursuri/examene în vederea ocupării posturilor vacante, după cum urmează:

1. muncitor necalificat I la Serviciul spații verzi - Compartiment întreținere spații verzi - parcuri - grădini publice - 2 posturi

2. muncitor calificat III la Serviciul spații verzi - Compartiment întreținere spații verzi - parcuri - grădini publice - 1 post

3. muncitor calificat I la Serviciul spații verzi - Compartiment întreținere spații verzi - parcuri - grădini publice - 3 posturi

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

 

1 - consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul juridic - contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
2 - consilier juridic clasa I gradul profesional principal la Serviciul juridic - contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
3 - inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul administrarea patrimoniului - Direcția de urbanism și autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
4 - inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul administrarea patrimoniului - Direcția de urbanism și autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
5 - consilier clasa I gradul profesional superior la Biroul agricultură - Serviciul administrație publică locală, agricultură din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

 

- inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartimentul constatare, impunere - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

- inspector clasa I gradul profesional debutant la Biroul urmărire încasare şi executare silită - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul final al examenului de promovare în funcţia imediat superioară celei deţinute a unui salariat personal contractual

Rezultatul final al examenului de promovare în funcţia imediat superioară celei deţinute a unui salariat personal contractual

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI

Comisia de examen


Rezultatul final al examenului de promovare în funcţia imediat superioară celei deţinute a unui salariat personal contractual la Compartiment turism - Biroul presă, relații externe din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, examen susținut în data de 20.04.2017

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia în care urmează să promoveze Punctajul probei scrise Punctaj final Rezultat final
1. Răducanu Mădălina Inspector de specialitate gradul II 91,00 91,00 Admis

Afişat astăzi, 20.04.2017, ora 14,30 la sediul Primăriei Municipiului Focşani.

 

Secretar comisie examen,
Buică Diana Sorinela

 

Rezultat probă scrisă examen promovare a unui salariat personal contractual

Rezultat probă scrisă examen promovare a unui salariat personal contractual

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI
Comisia de examen

Nr.27972/20.04.2017


PROCES - VERBAL
Incheiat astăzi 20.04.2017


Astăzi, data de mai sus, ora 13.15 la sediul Primăriei municipiului Focşani situat pe B-dul D.Cantemir nr. 1 bis, Focşani, am procedat la afişarea rezultatului probei scrise a examenului de promovare în funcţia imediat superioară celei deţinute a unui salariat personal contractual la Compartimentului Turism - Biroul presă, relații externe din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, probă desfăşurată în data de 20.04.2017.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

 

Secretar comisie concurs,
Buică Diana Sorinela

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Cocert de ... FAURAR“Păi… despre ce vorbim noi aici, domnule?”